FACHPACK 2022 – NUREMBERG – NƯỚC ĐỨC

Từ 27.09.2022 đến 29.09.2022

Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm FACHPACK 2022, tại Nuremberg.

www.fachpack.de/en


Thông tin triển lãm

  • Từ: