INTERPACK-2020-Đức

Từ 07.05.2020 đến 13.05.2020

Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm INTERPACK 2020, tại Düsseldorf.

www.interpack.com


Thông tin triển lãm

  • Từ: