INTERPACK-2020-Đức

Từ 07.05.2020 đến 13.05.2020 Từ 25.02.2021 đến 03.03.2021
Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm INTERPACK 2020, tại Düsseldorf.

www.interpack.com


Thông tin triển lãm

  • Từ: