PACK EXPO 2020 – Mỹ

Từ 08.11.2020 đến 11.11.2020

Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng  của chúng tôi tại triển lãm PACK EXPO 2020, tại Mỹ.

www.packexpointernational.com

 


Thông tin triển lãm

  • Từ: