PACK EXPO 2022 – Mỹ

Từ 23.10.2022 đến 26.10.2022

Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng  của chúng tôi tại triển lãm PACK EXPO 2022, tại Mỹ.

www.packexpointernational.com

 


Thông tin triển lãm

  • Từ: