PACKINNOVE 2020 – PHÁP

Từ 23.06.2020 đến 24.06.2020 Từ 17.11.2020 đến 18.11.2020,

Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm PACKINNOVE 2020, tại Pháp.

http://www.packinnove.com/


Thông tin triển lãm

  • Từ: