PACKINNOVE 2020 – PHÁP

Từ 23.06.2020 đến 24.06.2020,

Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm PACKINNOVE 2020, tại Pháp.

http://www.packinnove.com/


Thông tin triển lãm

  • Từ: