VIETFOOD & PROPACK 2022 – VIETNAM

Từ 11.08.2022 đến 13.08.2022,

 Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng D133 – D134 của chúng tôi tại triển lãm VIETFOOD & PROPACK 2022, tại Tp. Hồ Chí Minh.

www.foodexvietnam.com

 


Thông tin triển lãm

  • Từ: