Danh mục
sản phẩm
carton

Với 3 nhà máy in tập trung cho bao bì carton và tất cả nhà máy trên thế giới, chúng tôi là những chuyên gia về lĩnh vực hộp nổi. Chúng tôi tạo ra những hộp tròn với các kích cỡ khác nhau có thể đóng gói 8, 16, 24 hay lên đến 32 miếng phomat trong một dây chuyền sản xuất.

Chúng tôi cũng đưa ra những giải pháp khác nhau như logo dập nổi hay tạo ra khoảng trống trên nắp để có thể thấy sản phẩm bên trong.