Danh mục
sản phẩm
carton

Với 3 nhà máy in chuyên dụng cho chất liệu carton và tất cả các nhà máy trên thế giới, chúng tôi là những chuyên gia về lĩnh vực hộp nổi. Sản phẩm của chúng tôi có các kích cỡ khác nhau có thể từ 8, 16, 24 hay lên đến 32 miếng phomat.

Với những giải pháp khác nhau như logo dập nổi hay tạo ra khoảng trống trên nắp để có thể thấy sản phẩm bên trong là những lựa chọn cho khách hàng nhằm tạo nên sự khác biệt.