1- Thông báo pháp lý

Trang web https://www.iml.com.vn/ được biên tập bởi Tập đoàn LACROIX, SAS với số vốn là

2 550 460.00 €, công ty được liệt kê trong SIRENE theo số đăng ký với RCS của Lons-Le-Saunier là 646 650 234 và có trụ sở chính đặt tại 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT nước Pháp.

Số VAT liên khu vực châu Âu: FR 87 646650234

Giám đốc xuất bản: Lacroix Emballages

Người chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân là:
Lacroix Emballages SAS – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 Bois d’amont – FRANCE.
Tel.: 03 84 34 15 15
E-mail : contact-dpo@groupe-lacroix.com

Trang web này được tạo bởi công ty Publigo, số 35 đường Bordes 71500 LOUHANS, Pháp.

Trang web này được lưu trữ bởi OVH, Số 2 đường Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1, Pháp.

Trang web hiện tại này được miễn trừ khai báo với cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Pháp: ủy ban khoa học và tự do thông tin quốc gia (“Commission Nationale Informatique et Liberté”, CNIL, Pháp) theo Nghị án n°2006-138 vào ngày 9 tháng 5 năm 2006 quyết định miễn trừ việc báo cáo các hoạt động xử lý được thực hiện cho mục đích thông tin hoặc giao tiếp bên ngoài.

2- Điều khoản dịch vụ

Định nghĩa

Chúng tôi định nghĩa như sau:

‘website’ (‘trang web’) hoặc ‘service’ (‘dịch vụ’) : trang website https://www.iml.com.vn/ và tất cả các trang web con (webpage) của nó.

‘Editor’ (‘Biên tập viên’): TẬP ĐOÀN LACROIX, chịu trách nhiệm biên tập và nội dung của trang web này.

‘User‘ (‘Người dùng’): người dùng internet truy cập và sử dụng các dịch vụ trang thuộc web của chúng tôi.

Mục đích của trang web và trách nhiệm của các bên

Mục đích của trang web hiện tại được xác định là “trang web giới thiệu” (“showcase website”).

Trang web này miễn phí truy cập cho tất cả người dùng. Việc điều hướng trên trang web nghĩa là người dùng đồng ý với toàn bộ các điều kiện chung, và xác nhận một điều rằng người dùng đã có kiến ​​thức đầy đủ về nó. Đối với người dùng, sự chấp nhận này sẽ được thể hiện bằng việc đánh vào ô đánh dấu tương ứng với câu chấp nhận về các điều kiện chung này, ví dụ cho việc vừa đề cập “I acknowledge having read and accepted all the general conditions of the website” (“Tôi thừa nhận đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản chung của trang web”). Việc đánh dấu vào ô này tương đương với chữ ký tay từ phía người dùng Internet.

Người dùng công nhận giá trị của hệ thống đăng ký tự động của nhà xuất bản trang web này (ngoại trừ việc người dùng cung cấp bằng chứng ngược lại) và người dùng không thể chối bỏ việc thừa nhận trong trường hợp tranh chấp. Việc chấp nhận các điều kiện chung này giả định là người dùng internet có các khả năng pháp lý cần thiết cho việc này.

Miễn trách nhiệm của nhà xuất bản trong việc thực hiện hợp đồng này

Trong trường hợp không thể truy cập vào trang web, do sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề khác, người dùng không thể khiếu nại và yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.

Các đường dẫn liên kết (Hypertext links) trên trang web này có thể gửi đến các trang web khác; và trách nhiệm của biên tập viên của trang web không liên quan đến nội dung của các trang web vi phạm pháp luật hiện hành. Ngoài ra, trách nhiệm của biên tập viên của trang web không bị liên đới nếu việc truy cập của một người dùng internet đến các trang web này gây ra thiệt hại.

Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các yếu tố được công bố trên trang web này

Tất cả các yếu tố được công bố trên trang web này là tài sản của quản trị viên trang web hoặc đại diện bên thứ ba hoặc được biên tập viên sử dụng trên trang web với sự cho phép của chủ sở hữu. Tất cả việc sao chép logo, nội dung văn bản, hình ảnh hoặc video, mà không có sự cho phép, đều bị nghiêm cấm và có thể được coi là giả mạo. Tất cả người dùng vi phạm việc sao chép này đều có thể bị xóa tài khoản mà không cần thông báo cũng như không phải bồi thường trong trường hợp việc xóa tài khoản có gây thiệt hại cho người có hành vi giả mạo (cho dù người vi phạm có thực hiện các thủ tục pháp lý hay không). Trang web hiện tại sử dụng các yếu tố (hình, ảnh chụp, nội dung) được tạo lập bởi công ty/ tổ chức hoặc cá nhân đề cập trong chương “Credits”.

Credits

  • Jean-Baptiste Merillot
  • Studio Lautrec
  • Daniel Gillet

Giới hạn trách nhiệm

Biên tập viên của trang web này chỉ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ; trách nhiệm của biên tập viên không liên quan đến các thiệt hại về việc sử dụng mạng internet như mất dữ liệu, xâm nhập, vi-rút, ngừng dịch vụ hoặc các thiệt hại khác. Người dùng chấp nhận các rủi ro khi sử dụng trang web này và tự chịu trách nhiệm cho nó.

Trang web cung cấp cho người dùng thông tin chỉ dẫn có thể chưa hoàn hảo, thiếu sót, không chính xác và các mâu thuẫn khác. Trong mọi trường hợp, người quản trị trang web không chịu trách nhiệm:

– Cho mọi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt liên quan đến việc giảm lợi nhuận, sụt giảm, mất khách hàng, dữ liệu có thể là kết quả của việc sử dụng trang web này hoặc ngược lại (không thể sử dụng trang web này);

– Sự cố, không có quyền truy cập, sử dụng không đúng cách, cấu hình máy tính của người dùng không đúng hoặc sử dụng trình duyệt không phổ biến;

– Nội dung của quảng cáo và các liên kết hoặc nguồn bên ngoài khác mà người dùng có thể truy cập từ trang web này.

Truy cập vào trang web

Trách nhiệm của người biên tập trang web không liên quan đến việc mất kết nối, cho dù điều này là do trường hợp bất khả kháng, bảo trì, cập nhật, sửa đổi trang web, sự can thiệp của máy chủ, các cuộc tấn công nội bộ hoặc bên ngoài, lỗi mạng, cúp điện hoặc thậm chí là cấu hình sai hoặc do cách sử dụng máy tính của người dùng

Các điều khoản khác

Các điều kiện chung hiện nay là tùy thuộc vào việc áp dụng luật pháp của Pháp. Chúng có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bởi biên tập viên hoặc người đại diện. Các điều kiện chung áp dụng cho người dùng là những điều kiện có hiệu lực vào ngày chấp nhận. Ban biện tập cam kết giữ tất cả các điều kiện chung trước đó và gửi nó đến tất cả các người dùng có yêu cầu.

Ngoài các quy định chính sách công, tất cả các tranh chấp phát sinh trong khi thực thi các điều kiện đều có thể gửi tới biên tập viên trang web với mục đích giải quyết một cách thỏa đáng, trước khi có bất kỳ hành động pháp lý nào. Lưu ý rằng các yêu cầu giải quyết không trì hoãn thời hạn thực hiện các hành động pháp lý. Trừ khi có quy định khác, vì lợi ích cộng đồng, bất kỳ hành động pháp lý nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này phải được đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền của tòa án.

Nếu một trong những điều khoản của các điều kiện chung này được tuyên bố vô hiệu bởi quyết định của tòa án, thì điều này không thể đòi hỏi sự vô hiệu của tất cả các điều khoản khác, mà các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Sử dụng cookie

“Cookie” cho phép nhận dạng người dùng, tùy biến việc tư vấn trang web và tăng tốc độ hiển thị trang web nhờ vào tệp dữ liệu lưu trữ trên trang web của nó. Trang web này có thể sử dụng “Cookies” chủ yếu để 1) lấy số liệu thống kê điều hướng để cải thiện trải nghiệm người dùng và 2) để cho phép truy cập tài khoản của thành viên và nội dung mà không thể truy cập ngoại tuyến.

Người dùng nhận thức được thông báo này và ủy quyền cho biên tập viên của trang web sử dụng chúng. Biên tập viên cam kết không bao giờ truyền đạt nội dung của các Cookies này cho các bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý. Người dùng có thể từ chối lưu trữ Cookies, hoặc cấu hình trình duyệt web của mình để chú ý trước khi chấp nhận các Cookies. Để làm như vậy, người dùng tiến hành cài đặt trình duyệt web của mình:

– Đối với Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Đối với Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

– Đối với Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop

– Đối với Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

– Đối với Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Để biết thêm: Quản lý cookie của trang web của chúng tôi (https://www.iml.com.vn/cookie/)

Điều kiện khung

Nếu một điều khoản của các điều kiện chung được coi là bất hợp pháp, không có giá trị hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không thể áp dụng, thì việc xử lý các điều kiện này sẽ được phân chia riêng lẽ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng áp dụng của các điều khoản còn lại. Những điều kiện hiện tại này mô tả toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và trang web. Nó sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các điều kiện chung không thể chuyển đổi hoặc thêm vào bởi chính người dùng. Một bản in của các điều kiện và của tất cả các thông báo bằng hình thức điện tử có thể được yêu cầu trong các thủ tục pháp lý hoặc hành chính liên quan đến các điều kiện chung. Các bên đồng ý rằng tất cả các thông báo tương ứng với các điều kiện sử dụng này, nên được viết bằng tiếng Pháp.

Thông báo

Tất cả các thông tin hoặc thông báo liên quan đến các điều kiện chung hiện tại, thông tin pháp lý hoặc điều khoản về dữ liệu cá nhân nên được viết và gửi trao tay, qua mail đã đăng ký hoặc được chứng nhận, qua Bưu điện hoặc bất kỳ dịch vụ thư nào khác được công nhận ở cấp quốc gia cho phép theo dõi thường xuyên các gói hàng, tại địa chỉ gửi thư hoặc tại địa chỉ điện tử được nêu trong thông báo pháp lý ở trên, bằng cách làm rõ tên, họ của bạn, thông tin liên hệ và chủ đề của ý kiến.

Khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng trang web, về dịch vụ trang web hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, các trang web trên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc các điều kiện chung, thông báo pháp lý hoặc điều lệ về dữ liệu cá nhân nên được gửi trong vòng 365 ngày sau khi xuất hiện vấn đề khiếu nại. và độc lập với bất kỳ quy định hoặc điều luật nào. Trong trường hợp khiếu nại đã không được nộp trong vòng 365 ngày, khiếu nại đó sẽ không bao giờ được áp dụng tại tòa án.

Sự Không chính xác

Có thể xuất hiện sự không chính xác, hoặc thông tin không phù hợp với các điều kiện chung, thông báo pháp lý hoặc điều lệ dữ liệu cá nhân trên toàn bộ trang web và các dịch vụ được cung cấp. Có thể có bên thứ ba đã thực hiện các sửa đổi trái phép trên trang web này hoặc trên dịch vụ bổ sung (phương tiện truyền thông xã hội). Chúng tôi sẽ sửa các sai lệch này. Trong trường hợp tình huống như vậy xảy ra với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư hoặc địa chỉ mail điện tử được nêu trong Thông báo pháp lý ở trên; nếu có thể, hãy giúp mô tả về lỗi / sự không chính xác và đường dẫn liên kết của URL trang web, cùng với đầy đủ thông tin để liên hệ của bạn. Về vấn đề bản quyền, vui lòng tham khảo phần sở hữu trí tuệ.

© Groupe LACROIX SAS – Đã đăng ký bản quyền