IML Containers Vietnam

 

Lô F1, Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Tel. 84 272 3614 945 – Fax. 84 272 3614 950

Email: contact.vn@iml.com.vn

Liên hệ từ

Tên Công ty

Đất nước của bạn (Bắt buộc)

Tên ( Bắt buộc)

Số điện thoại (Bắt buộc)

Địa chỉ email (bắt buộc)

Tin nhắn của bạn

 

Địa chỉ

Nhà máy |    Phòng kinh doanh