Liên hệ chúng tôi

 

IML Containers Vietnam

 

Lô F1, Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Tel. +84 272 3614 945 – Fax. +84 272 3614 950

Email: contact.vn@iml.com.vn

Liên hệ từ

Tên Công ty

Đất nước của bạn (Bắt buộc)

Tên ( Bắt buộc)

Số điện thoại (Bắt buộc)

Địa chỉ email (bắt buộc)

Tin nhắn của bạn

Khi nộp đơn này, tôi đồng ý những thông tin đã cung cấp có thể được sử dụng để liên lạc với tôi.*

Chúng tôi muốn thông báo với quý vị rằng, để tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), thông tin quý vị cung cấp qua đơn này sẽ cho phép chúng tôi xử lý yêu cầu của quý vị. Thông tin được truyền tải một cách bảo mật tới nhà phát hành trang web và được lưu trữ trên một hệ thống máy tính an toàn trên lãnh thổ Pháp. Thông tin sẽ không bị chuyển sang bên thứ ba, dù là dùng để thanh toán hay cho miễn phí. Quý vị có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin về bản thân. Quý vị có thể thực hiện những quyền lợi này bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua đơn này: Liên hệ với chúng tôi

Quý vị cũng có thể biết thêm về việc bảo vệ dữ liệu qua trang thông tin của chúng tôi về yết thịcookie.

Địa chỉ

Nhà máy |    Phòng kinh doanh