Định nghĩa các điều khoản trong chính sách bảo mật

Chú thích:

 • Thông tin cá nhân”: định nghĩa là “tất cả thông tin liên quan đến một người xác định hoặc có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng hoặc một hoặc nhiều yếu tố của cá nhân”, theo luật CNTT/ máy tính và quyền tự do của ngày 6 tháng 1 năm 1978.
 • Website”, “Dịch vụ” hoặc “website của chúng tôi”: trang web https://www.iml.com.vn/ and all of its pages.
 • Người biên tập” hoặc “Chúng tôi”: GROUPE LACROIX, chịu trách nhiệm về ấn phẩm và nội dung trang web,
 • Người sử dụng” hoặc “bạn”: người sử dụng internet ghé thăm trang web và sử dụng dịch vụ.

1 – Giới thiệu và vai trò của chính sách bảo mật

Mục tiêu của biểu đồ là thông báo cho bạn các cam kết của trang web liên quan đến việc tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, các dữ liệu này được thu thập và xử lý khi bạn sử dụng dịch vụ.

Việc bạn đọc chính sách quyền riêng tư này là rất quan trọng, để bạn nhận thức được lý do tại sao chúng tôi cần sử dụng dữ liệu của bạn và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Bằng cách đăng ký trên trang web, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thực sự về bạn. Việc truyền đạt thông tin sai lệch là trái ngược với các điều khoản chung trên trang web của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư này có thể bị sửa đổi bất cứ lúc nào, đặc biệt là vì mục đích tuân thủ luật pháp, quy định, lán lệ hoặc công nghệ. Ngày cập nhật sẽ được đề cập rõ ràng, nếu có.

Những sửa đổi này cam kết với bạn ngay khi trực tuyến và chúng tôi xin mời bạn tham khảo chính sách bảo mật này để lưu ý các sửa đổi.

Bạn cũng sẽ tìm thấy mô tả về các quyền bảo vệ riêng tư và cách pháp luật bảo vệ bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình như được đề cập trong điều 10 của chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email, qua mục Liên hệ hoặc qua thư đến địa chỉ: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT FRANCE.

Điều 2 – Dữ liệu thu thập qua trang web này

Dữ liệu được thu thập và xử lý bởi trang web là dữ liệu mà bạn cung cấp chúng một cách tự nguyện bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web này. Đối với các hoạt động nội dung nhất định, bạn có thể phải truyền dữ liệu của mình cho các bên thứ ba thông qua các dịch vụ của họ. Chúng tôi không có quyền truy cập vào các dữ liệu này, việc thu thập và xử lý của họ được cai trị theo các điều kiện của các bên thứ ba này. Chúng tôi mời bạn tham khảo các điều kiện của họ trước khi truyền đạt dữ liệu của bạn trong khuôn khổ này.

Địa chỉ IP của bạn (số nhận dạng được gán trên internet cho máy tính của bạn) được thu thập tự động. Bạn sẽ được thông báo rằng dịch vụ dễ bị thực hiện quy trình truy tìm tự động (Cookies), bạn có thể chặn bằng cách sửa đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình, như được giải thích trong điều khoản chung của trang web này.

Nói rộng hơn, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần gửi đi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong mọi trường hợp, bạn có thể yêu cầu không truyền đạt những thông tin này. Tuy nhiên, trong trường hợp từ chối, có thể bạn có thể có bỏ qua lợi ích của một số thông tin hoặc dịch vụ.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học. Dữ liệu tổng hợp có thể đến từ thông tin cá nhân của bạn nhưng không bị ảnh hưởng bởi luật pháp vì dữ liệu này không trực tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một chức năng cụ thể của trang web này.

Để cung cấp nội dung hoặc dịch vụ tốt hơn, trang web của chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích của Google Analytics. Google Analytics không tuân theo sự điều hướng của bạn trên trang web của bên thứ ba. Các thông tin Google Analytics có quyền truy cập không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Chúng tôi không thu thập các thông tin “nhạy cảm”.

…… của người dùng trang web sẽ được đăng ký sẽ được lưu, theo Luật Bảo vệ dữ liệu và Tự do thông tin của Pháp (Lợi Informatique et Liberté) ngày 6 tháng 1 năm 1978. Theo luật này, họ có quyền truy cập, của lấy ra, sửa đổi hoặc cải chính dữ liệu mà họ cung cấp. Để làm như vậy, họ cần đưa ra yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc gửi thư đến: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người biên tập không cần phải khai báo với cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Pháp về Ủy ban Khoa học và Tự do thông tin Quốc gia (“Commission Nationale Informatique et Liberté” CNIL, France).

Điều 3 – Người kiểm soát

Người chịu trách nhiệm là công ty: TẬP ĐOÀN LACROIX, có trụ sở chính tại địa chỉ: Số 106 rue du Vieux Bourg, 39220 Bois d’Amont

Điều 4 – Mục đích của việc thu thập thông tin

Dữ liệu bắt buộc trên biểu mẫu của trang web là cần thiết cho chức năng của trang web và cụ thể hơn là hoạt động trên nội dung được đề xuất trong đó.

Trang web có thể thu thập và xử lý dữ liệu của người dùng:

– Để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã đăng ký, chẳng hạn như: Bản tin, ưu đãi thương mại.

– Để thu thập thông tin có thể cải thiện trang trải nghiệm trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (đặc biệt là việc sử dụng cookie).

– Để liên hệ với bạn về: triển vọng, chào hàng, phản hồi dự án.

Điều 5 – Mục đích và sử dụng thông tin

Dữ liệu thu thập được xử lý cho các mục đích thực hiện các hoạt động về nội dung của Dịch vụ.

Bạn sẽ nhận được email từ dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt trong trường hợp các thông báo mà bạn đồng ý nhận. Bạn có thể hủy đăng ký các email này bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc với liên kết trong email.

Chỉ người biên tập trang web là người nhận dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng không bao giờ được trao cho bên thứ ba, bất kể nhà cung cấp mà trình chỉnh sửa trang web đang sử dụng. Cả người biên tập trang web và nhà cung cấp đều không thể tiến hành thương mại hóa dữ liệu khách truy cập và người dùng của trang web này.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên được đề cập dưới đây trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý chúng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng những dữ liệu này.

Điều 6 – legal basis governing data processing

Theo quy định chung về bảo vệ dữ liệu (RGPD), người chỉnh sửa trang web sẽ chỉ xử lý các dữ liệu cá nhân này trong các tình huống sau:

 • Với sự đồng ý của bạn;
 • Khi nghĩa vụ hợp đồng tồn tại (hợp đồng giữa biên tập viên trang web và bạn);
 • Để đáp ứng cho một nghĩa vụ pháp lý (theo luật pháp châu Âu hoặc quốc gia).

Điều 7 – Bảo mật thông tin

Bạn được thông báo rằng dữ liệu của bạn có thể được tiết lộ để áp dụng cho pháp luật, quy định hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý hoặc tư pháp có thẩm quyền hoặc thậm chí, nếu cần, bởi biên tập viên để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn bị mất, sử dụng, sửa đổi, cung cấp hoặc tư vấn mà không được phép. Ngoài ra, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn được gửi đến một quy trình bảo mật được xác định rõ ràng và được ghi lại.

Điều 8 – Thời gian lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ trang web, …. được đề cập trong thông báo pháp lý của trang web này và được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên và không vượt quá 36 tháng. Ngoài thời hạn này, chúng sẽ chỉ được giữ cho mục đích thống kê, điều này sẽ không làm phát sinh bất kỳ loại khai thác nào.

Điều 9 – Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền và chuyển sang nước thứ ba của Liên minh Châu Âu

Người biên tập trang web thông báo cho bạn rằng anh ta đang sử dụng nhà cung cấp được ủy quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và xử lý dữ liệu. Các nhà cung cấp này có thể được đặt bên ngoài liên minh châu Âu và có thông tin liên lạc về dữ liệu được thu thập thông qua các hình thức khác nhau có trên trang web.

Người biên tập trang web được đảm bảo trước khi thực hiện bởi nhà cung cấp với sự bảo vệ đầy đủ và tôn trọng tính bảo mật, sử dụng và bảo vệ dữ liệu….. Do đó, một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuân theo các quy tắc nội bộ của công ty (hoặc “Quy tắc ràng buộc của công ty”) đã được CNIL phê duyệt vào năm 2016 tuân thủ không chỉ các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, mà còn Bảo vệ quyền riêng tư.

Điều 10 – Quyền tự do

Theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thực hiện các quyền được nêu chi tiết dưới đây, như đã được nêu trong Điều 1 của Chính sách bảo mật này bằng cách viết cho chúng tôi theo địa chỉ gửi thư được đề cập ở trên cùng (TẬP ĐOÀN LACROIX – Số 106 Đường Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT PHÁP) hoặc bằng cách gửi email theo như mẫu liên hệ của chúng tôi:

 • Quyền thông tin: chúng tôi có nghĩa vụ thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (như được mô tả trong chính sách bảo mật này).
 • Quyền truy cập: bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến bạn để nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ; Tuy nhiên, do nghĩa vụ bảo mật và bảo mật trong việc xử lý dữ liệu cá nhân thuộc về nhà xuất bản của trang web, bạn được thông báo rằng yêu cầu của bạn sẽ được xử lý miễn là bạn cung cấp bằng chứng về danh tính của mình, đặc biệt là bằng cách scan hoặc photo giấy tờ tùy thân hợp lệ của bạn.
 • Quyền cải chính: quyền yêu cầu chúng tôi cải chính dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn không đầy đủ hoặc không chính xác. Theo quyền này, luật pháp cho phép bạn yêu cầu cải chính, cập nhật, chặn hoặc xóa dữ liệu liên quan đến bạn có thể không chính xác, sai sót, không đầy đủ hoặc lỗi thời.
 • Quyền xóa, còn được gọi là quyền lãng quên, trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có liên quan đến bạn (trừ khi có lý do pháp lý bắt buộc bắt buộc chúng tôi phải lư trữ).
 • Quyền hạn chế xử lý: trong một số trường hợp nhất định bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân,
 • Quyền chuyển đổi dữ liệu: bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sao chép dữ liệu cá nhân của bạn theo định dạng chung (ví dụ: tệp .csv).
 • Quyền phản đối: bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: bằng cách từ chối chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp).

Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này chỉ có thể xảy ra ở một trong hai trường hợp sau: khi việc thực hiện quyền này dựa trên lý do chính đáng hoặc nhằm ngăn chặn dữ liệu được thu thập được sử dụng cho mục đích tìm kiếm thương mại.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả ở trên bằng cách viết thư cho GPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT hoặc qua email bằng cách sử dụng mẫu biểu liên hệ của chúng tôi.

Bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí cho bạn nếu yêu cầu của bạn r không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng có thể từ chối trả lời yêu cầu của bạn.

Nhà xuất bản của trang web sẽ có quyền, nếu cần thiết, phản đối các yêu cầu lạm dụng rõ ràng vì tính chất hệ thống, lặp đi lặp lại hoặc số của họ.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân này không được gửi đến một người không được phép nhận nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin về yêu cầu của bạn, để cung cấp cho bạn phản hồi nhanh hơn.

Chúng tôi cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Khoảng thời gian này có thể được vượt quá trong trường hợp yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc nếu bạn đã thực hiện một số. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và thông báo cho bạn.

Điều 11 – Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn cho rằng biên tập viên trang web này không tôn trọng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại hoặc yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền. Ở Pháp, cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban khoa học và tự do thông tin quốc gia (CNIL), bạn có thể gửi yêu cầu từ trang web của họ tại địa chỉ :https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Điều 12 – Chính sách về Cookie

Khi bạn lần đầu truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ được cảnh báo bằng một thông báo ở cuối màn hình rằng thông tin liên quan đến trình duyệt của bạn có thể được lưu trong các tệp chữ và số gọi là “cookie”. Chính sách sử dụng cookie của chúng tôi cho phép bạn hiểu rõ hơn các quy định mà chúng tôi triển khai về mặt điều hướng trên trang web của chúng tôi. Đặc biệt, nó thông báo cho bạn về tất cả các cookie có trên trang web của chúng tôi, mục đích của chúng và cung cấp cho bạn quy trình để sử dụng chúng.

 1. Thông tin chung về cookie trên trang web

Biên tập trang web có thể tiến hành triển khai cookie trên ổ cứng của thiết bị của bạn (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, để đảm bảo việc duyệt web tối ưu và linh hoạt trên trang.

Cookie (hoặc chỉ báo kết nối) là các tệp dữ liệu nhỏ với kích thước giới hạn sẽ cho phép chấp nhận máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn để cá nhân hóa các dịch vụ mà chúng tôi đề xuất.

Các thông tin được thu thập với các cookie này không cho phép chúng tôi nhận dạng cá nhân bạn. Chúng được sử dụng riêng cho nhu cầu của chúng tôi để cải thiện tính tương tác và hiệu suất của trang web, để đề xuất nội dung thích ứng phù hợp với sở thích của bạn. Bất kỳ thông tin nào trong số này sẽ được thông báo cho bên thứ ba; trừ khi biên tập viên trang web có được trước khi bạn chấp thuận hoặc khi luật pháp yêu cầu tiết lộ, theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan hành chính hoặc cơ quan pháp luật nào có quyền biết.

Để thông báo rõ hơn cho bạn về thông tin mà cookie xác định, bạn sẽ tìm thấy một bảng liệt kê các loại cookie khác nhau có thể được sử dụng trên trang web của nhà xuất bản, tên của họ, mục đích cũng như thời hạn sử dụng của họ tại địa chỉ https://www.iml.com.vn/cookie/.

b) Cấu hình tùy chỉnh trên cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bất cứ lúc nào.

Khi bạn lần đầu tiên kết nối với trang web này, nếu cần thiết, một thông báo trình bày ngắn gọn thông tin liên quan đến việc gửi cookie và các công nghệ tương tự xuất hiện ở cuối màn hình của bạn. Thông báo này cảnh báo bạn rằng bằng cách tiếp tục sử dụng trang web (bằng cách xem một trang mới hoặc bằng cách nhấp vào các nội dung khác nhau của trang web), bạn chấp nhận cookie trên thiết bị đ của mình.

Tùy thuộc vào loại cookie được đề cập, sự đồng ý của bạn đối cookie trên thiết bị có thể là bắt buộc.

c) Cookie được miễn chấp thuận

Theo khuyến nghị của Ủy ban Khoa học và tự do thông tin quốc gia (CNIL), một số cookie được miễn đồng ý của người dùng trước khi sử dụng vì mức độ cần thiết cho hoạt động của trang web hoặc chỉ có mục đích cho phép hoặc tạo điều kiện giao tiếp. Chúng bao gồm ID phiên, xác thực, cookie phiên cân bằng cũng như cookie tùy chỉnh giao diện. Các cookie này hoàn toàn tuân theo chính bảo mật khi được trang web phát hành và quản lý.

d) Yêu cầu sự đồng ý của người dùng trước khi sử dụng cookie

Yêu cầu này liên quan đến cookie do các bên thứ ba đưa vào và duy trì “liên tục” trong thiết bị của bạn cho đến khi chúng bị xóa hoặc hết hạn.

Vì các cookie như vậy được phát hành bởi các bên thứ ba, việc sử dụng và cài đặt phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba mà bạn sẽ tìm thấy trong một liên kết dưới đây. Những cookie này bao gồm cookie đo lường người truy cập, cookie quảng cáo mà người chỉnh sửa trang web không sử dụng cũng như các phương tiện truyền thông chia sẻ cookie (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, v.v.). Cookie phương tiện truyền thông xã hội được đặt và quản lý bởi biên tập viên của các phương tiện truyền thông xã hội. Theo sự đồng ý của bạn, các cookie này cho phép bạn dễ dàng chia sẻ một số nội dung thuộc trang web trên các phương tiện truyền thông xã hội liên quan, thông qua “nút ứng dụng”.

Cookie đo lường người truy cập thống kê về việc sử dụng và sử dụng các yếu tố khác của trang web (chẳng hạn như nội dung / các trang web bạn đã truy cập). Dữ liệu này góp phần cải thiện tối ưu của trang web. Trang web của chúng tôi sử dụng công cụ đo lường đối tượng (Google Analytics); chính sách bảo mật của công cụ này bằng tiếng Pháp tại địa chỉ: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

e) Công cụ cài đặt cookie

Hầu hết các trình duyệt internet được cấu hình mặc định để được ủy quyền gửi cookie. Trình duyệt của bạn cung cấp cho bạn cơ hội sửa đổi các tham số tiêu chuẩn này để tất cả các cookie bị từ chối một cách có hệ thống hoặc chỉ một số cookie được chấp nhận hoặc từ chối tùy thuộc vào công ty phát hành.

THẬN TRỌNG: Chúng tôi lưu ý rằng, trên thực tế,việc từ chối cookie trên thiết bị đầu cuối của bạn có khả năng thay đổi trải nghiệm người dùng cũng như quyền truy cập của bạn vào một số dịch vụ hoặc chức năng của trang web này. Nếu cần thiết, trình chỉnh sửa trang web sẽ từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc giảm các điều kiện điều hướng xảy ra do bạn chọn từ chối, xóa hoặc chặn cookie cần thiết cho hoạt động của trang web. Những hậu quả này không thể cấu thành thiệt hại và bạn không thể yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc này.

Trình duyệt của bạn cũng cho phép bạn xóa cookie hiện có trên thiết bị của mình hoặc thông báo cho bạn khi cookie mới có thể được cài đặt trên thiết bị của bạn. Các cài đặt này không ảnh hưởng đến trình duyệt của bạn nhưng làm mất những lợi ích của cookie.

Vui lòng đọc thêm dưới đây về các công cụ có sẵn để bạn có thể cấu hình cookie trên thiết bị của mình.

f) Cấu hình trình duyệt internet của bạn

Mỗi trình duyệt Internet cung cấp các cài đặt quản lý cookie riêng. Để tìm cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn, bạn sẽ tìm thấy bên dưới các liên kết đến trợ giúp cần thiết để truy cập menu của trình duyệt được cung cấp cho mục đích này.

– Đối với Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Đối với Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

– Đối với Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop

– Đối với Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

– Đối với Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bổ sung cho thông tin liên quan đến chính sách cookie này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

g) Danh sách cookie

Danh sách chi tiết các cookie được sử dụng trên trang web có sẵn tại địa chỉ sau: https://www.iml.com.vn/cookie/.