Tin Tức

CHEESE EXPO 2020 – Mỹ

Từ 14.04.2020 đến 16.04.2020Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng  của chúng tôi tại triển lãm CHEESE EXPO 2020, tại Mỹ..www.cheeseexpo.org gian hàng

CFIA 2020 – PHÁP

Từ 26.05.2020 đến 28.05.2020,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm CFIA 2020, tại Pháp.www.cfiaexpo.com Hall 9 - Stand

PACKINNOVE 2020 – PHÁP

Từ 23.06.2020 đến 24.06.2020,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm PACKINNOVE 2020,

PACK EXPO 2020 – Mỹ

Từ 08.11.2020 đến 11.11.2020Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng  của chúng tôi tại triển lãm PACK EXPO 2020, tại

ALL4PACK 2020 – PHÁP

Từ 23.11.2020 đến 26.11.2020,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm ALL4PACK 2020,

INTERPACK-2020-Đức

Từ 07.05.2020 đến 13.05.2020 Từ 25.02.2021 đến 03.03.2021 Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm INTERPACK 2020,