Tin Tức

INTERPACK-2020-Đức

Từ 07.05.2020 đến 13.05.2020 Từ 25.02.2021 đến 03.03.2021 Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm INTERPACK 2020,

CFIA 2021 – PHÁP

Từ 08.06.2021 đến 10.06.2021,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm CFIA 2021,