Tin Tức

VIETFOOD & PROPACK 2022 – VIETNAM

Từ 11.08.2022 đến 13.08.2022, Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng D133 - D134 của chúng tôi tại triển lãm VIETFOOD & PROPACK 2022, tại Tp. Hồ Chí

PACK EXPO 2022 – Mỹ

Từ 23.10.2022 đến 26.10.2022Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng  của chúng tôi tại triển lãm PACK EXPO 2022, tại

INTERPACK-2023-Đức

Từ 04.11.2023 đến 10.11.2023 Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm INTERPACK 2023,