Tin Tức

CFIA 2020 – PHÁP

Từ 10.03.2020 đến 12.03.2020,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm CFIA 2020,

INTERPACK-2020-Đức

Từ 07.05.2020 đến 13.05.2020Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm INTERPACK 2020,

PACKINNOVE 2020 – PHÁP

Từ 23.06.2020 đến 24.06.2020,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm PACKINNOVE 2020,

ALL4PACK 2020 – PHÁP

Từ 23.11.2020 đến 26.11.2020,Chúng tôi xin được chào đón bạn đến với gian hàng của chúng tôi tại triển lãm ALL4PACK 2020,