Trang web của chúng tôi sử dụng cookies. Bạn sẽ tìm thấy thông tin nhiều hơn về cookies dưới đây, cách chúng tôi đang sử dụng nó và làm thế nào bạn có thể kiểm soát v.

Cookie là gì?

Thuật ngữ cookie bao gồm tất cả các tệp văn bản không thể thực thi, bộ theo dõi, đèn hiệu web và các công nghệ khác được gửi bởi trang web của chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn và sự cần thiết của nó khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cookie cho mục đích gì?

Cookies cho phép chúng ta:

  • Đảm bảo hoạt động đúng của trang web;
  • Giúp điều hướng dễ dàng;
  • Ghi nhớ các thông tin mà bạn đã điền vào văn bản (đăng ký hoặc truy cập và tài sản);
  • Thiết lập lượt thống kê lượt truy cập trang web;
  • Cải thiện việc tương tác trang web.

Bạn sẽ tìm thấy danh sách chi tiết các cookies mà chúng tôi sử dụng dưới đây,

Chúng tôi lưu trữ các cookies trong bao lâu?

Lưu trữ Cookies tối đa theo bảng dưới đây. Khi kết thúc thời hạn này, nếu cần thiết, sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn một lần nữa.

Cài đặt chung cho cookies

Chấp thuận cookies

Việc lưu giữ cookies có thể yêu cầu sự đồng ý trước của bạn trong một số trường hợp. Bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối việc lưu cookies, hoặc thay đổi sự lựa chọn bằng cách cấu hình trình duyệt của mình, bất cứ lúc nào. Chúng tôi thông báo với bạn rằng bằng việc thực hiện điều hướng trên trang web của bạn, bạn đã chấp thuận lưu trữ cookies trên thiết bị của bạn.

Vô hiệu hóa cookies

Bạn có thể từ chối cookies bằng việc vô hiệu hóa chúng để để tránh việc cài đặt cookies trên thiết bị. Xin lưu ý rằng việc từ chối cookies hoặc hủy cài đặt cookies có thể tắt một số chức năng của website.

Đế biết thêm thông tin về cookies, bạn có thể truy cập website của Cơ quan bảo vệ thông tin Pháp (“Commission Nationale Informatique et Liberté” CNIL, France): bạn cũng sẽ tìm thấy địa chỉ tương tự của các quốc gia thi hành luật bảo vệ thông tin.

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world

Để giúp bạn trong quá trình cấu hình, bạn có thể tham khảo trang các web hỗ trợ cookie cho trình duyệt:

– Đối với Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Đối với Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

– Đối với Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop

– Đối với Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

– Đối với Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Để vô hiệu hóa cookies đo lường và phân tích truy cập, mời bạn truy cập trang web sau:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Danh sách Cookie sử dụng trên website của chúng tôi

Cookies đo lường và phân tích truy cập

Google Analytics

CookiesMô tảThời gian lưu trữ
_ga

_gat

_gid

Google Analytics là một công cụ phân tích người truy cập của google cho phép GROUPE LACROIX hiểu rõ hơn về hành vi của người sử dụng. Cookie cho phép thu thập thông tin và tạo báo cáo về thống kê sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần nhận dạng người dùng cá nhân thông qua Google Analytics.

Để biết thêm thông tin về Google Analytics, tham khảo:

14 tháng