Địa chỉ

 

Chúng tôi hiện diện trên nhiều châu lục, chúng tôi luôn có mặt tại những thị trường mà khách hàng chúng tôi đang kinh doanh.

Nhà máy |    Phòng kinh doanh

Tập đoàn Lacorix có các nhà máy và công ty con sau:

Nhà máy:

Nhà máy in:

Với hơn 30 nhà máy và phát triển liên tục, Lacroix sẽ tiếp tục mở rộng thị trường với nhà máy tại Brazil và Châu Á